btn_totop

WRO

“WRO – Thế vận hội Robot thế giới là một cuộc thi robot toàn cầu dành cho các bạn trẻ từ 8 – 19 tuổi. Cuộc thi WRO sử dụng bộ robot Lego Midnstorms do LEGO Education sản xuất. Lần đầu tiên, cuộc thi được tổ chức vào năm 2004 tại Singapore và tới nay đã thu”