btn_totop

Đây là một máy in được xây dựng bằng bộ LEGO Mindstorms EV3 . Nó sử dụng bút mực để vẽ văn bản ở các kích cỡ khác nhau và logo EV3 !

Cập nhật ngày
Đây là một máy in được xây dựng bằng bộ LEGO Mindstorms EV3 . Nó sử dụng bút mực để vẽ văn bản ở các kích cỡ khác nhau và logo EV3 !

HOC.VTC.VN 2019-02-27

0 bình luận
Xem thêm bình luận