btn_totop

Đây là một máy in được xây dựng bằng bộ LEGO Mindstorms EV3 . Nó sử dụng bút mực để vẽ văn bản ở các kích cỡ khác nhau và logo EV3 !

Cập nhật ngày
Đây là một máy in được xây dựng bằng bộ LEGO Mindstorms EV3 . Nó sử dụng bút mực để vẽ văn bản ở các kích cỡ khác nhau và logo EV3 !

Your browser doesn't support video.
Please download the file: video/mp4 video/webm
HOC.VTC.VN 2020-07-07

0 bình luận
Xem thêm bình luận

tin cùng chuyên mục