btn_totop

Có bao nhiêu chiếc bút chì trong hình này?

Cập nhật ngày
Cùng nhau vượt qua thử thách của các que diêm nào các bạn nhỏ!

Có bao nhiêu chiếc bút chì trong hình này?

Nhìn hoa cả mắt phải không bạn? Hãy thử xem bạn có vượt qua được thử thách này và đếm đúng số bút chì không nhé.
 

Đáp án: Có 4 vòng lặp bút chì và mỗi vòng lặp có 18 cái. Vậy tất cả có 72 cái bút chì.
HOC.VTC.VN 2018-05-02

0 bình luận
Xem thêm bình luận